Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Pauliina Silva / Luontoemo

  Vääksyntie 903, 19700 Sysmä

  Y-tunnus: 2390107-1

  luontoemo@luontoemo.fi

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  Pauliina Silva / Luontoemo

  puh. 050 542 4542

 3. Rekisterin nimi

  Luontoemon asiakasrekisteri.

 4. Käyttötarkoitus

  Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä.
  Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, osoitteen ja tilaustiedot.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta verkkokauppatilauksen yhteydessä.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Luontoemon ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietoihin pääsee vain Pauliina Silva.

 9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

  Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

 10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

  Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset.

 11. Muut mahdolliset oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

  Sivujen sisältö voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Tietoa evästeiden käytöstä

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia (Google Analyticsin avulla).

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Chrome-selaimessa Settings / Advanced / Privacy and security / Content settings / Cookies. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Päivitetty 3.4.2022